Novembre Feminista convoca una assemblea oberta pel proper dilluns 7 de maig a les 19 hores a Ca la Dona, per dones, lesbianes i trans.

Parlem de relats, objectius i accions en torn a les violències sexuals que són també violències masclistes.

#NomésSiÉsSi

#NoésabusÉsviolació

#Josietcrec

#ProudeJusticiaPatriarcal

#ProuImpunitat