ASSEMBLEA FEMINISTA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

Amb motiu de la Vaga Feminista del dia 8 de març estudiantes i treballadores PDI i PAS de la Universitat ens hem organitzat dins de l’Assemblea Feminista de la UB.

Aquest espai neix amb la voluntat de visibilitzar la presència de les dones feministes a la UB, ja que la institució es dedica de forma sistemàtica a silenciar-nos i impedir-nos avançar. Teixim una aliança per tenyir de lila la UB, per acabar amb el patriarcat i l’androcentrisme que estructuren les polítiques i les pràctiques de la nostra universitat.

Molt més interessada per la dinàmica econòmica en què està immersa que no pas per la realitat humana que la conforma, la Universitat de Barcelona reprodueix i sosté el capitalisme heterocispatriarcal, classista, racista, capacitista i especista. La progressiva incorporació de la UB al món del mercat l’ha convertit en una empresa que cobra preus inaccessibles pels coneixements que ven a l’estudiantat alhora que precaritza i empobreix una part molt gran de les seves treballadores.

* En els plans d’estudi de les àrees de coneixement hi ha un buit pel que fa al reconeixement dels sabers de les dones. Cal acabar amb aquesta política sexista que arracona les aportacions intel·lectuals de les dones. Cal incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal en tots els sabers que elabora i transmet la universitat.

* Les carreres acadèmica, administrativa i de serveis, penalitzen les dones, que tenim moltes més dificultats per demostrar i posar en valor els nostres coneixements i la nostra competència; i penalitzen doblement les dones que som mares i les que dediquem una part de la vida a la cura d’altres. Exigim el replantejament dels criteris d’avaluació en aquest sentit, així com l’adopció d’una economia feminista que assumeixi socialment i remuneri les tasques de cures i que ens faciliti compaginar-les o realitzar-les dins de la universitat mitjançant, la creació d’escoles bressol i de serveis d’atenció a persones grans.

* Moltes tasques estructurals tant administratives i de gestió com de docència, neteja i manteniment estan en mans de dones amb contractes i ajuts absolutament precaris. Les associades, les doctorandes, les becàries de col·laboració, les alumnes de pràctiques, les interines i contractades i les treballadores afectades per

externalitzacions –com les treballadores de la neteja- no podem seguir sent la mà d’obra barata feminitzada de la universitat!

* Les alumnes acabem els estudis universitaris sentint-nos invisibilitzades com a dones. No volem que cap alumna més surti de la UB amb la mateixa motxilla de gènere amb la que va entrar.

* L’assetjament sexual i la misogínia, que són formes d’exercici de violència contra les dones, poden manifestar-se també amb normalitat en els currículums acadèmics, en els debats a les aules universitàries i en les relacions entre professorat, alumnat i personal d’administració i serveis.

* Les violències contra les dones són una eina de manteniment del sistema patriarcal. La no acció i la complicitat davant de la violència i l’assetjament contra les dones significa a la pràctica col·laborar i practicar aquestes violències.

* A la Universitat de Barcelona hi ha assetjament i agressions sexuals. Molts casos encara són encoberts, i no es produeixen només entre alumnes: seguim tenint professors que assetgen i agredeixen a les alumnes i a les companyes de departament, i també es produeixen agressions i casos d’assetjament sexual contra dones del PAS. És hora d’emprendre accions reals als campus amb sancions per als assetjadors i agressors. Així mateix, reclamem una formació continuada, d’accés gratuït i promocionada acadèmica i laboralment, per eradicar les agressions sexuals a la universitat.

* A la UB també es registren casos de LGTBIfòbia, de racisme, de classisme i de capacitisme, eixos d’opressió que sovint poden trobar-se entrellaçats amb les violències masclistes. Com a feministes amb perspectiva interseccional, volem disposar d’eines efectives per combatre totes aquestes discriminacions i fomentar la creació d’un espai universitari per a totes les persones.

Davant de les Eleccions al Claustre que se celebraran el mes de maig, presentem la nostra candidatura com a membres de l’Assemblea Feminista, amb la voluntat de que totes aquelles que vulgueu sumar-vos-hi, ho feu participant de l’assemblea o bé votant les nostres candidates.

Vine a l’Assemblea Feminista!

VOTA ASSEMBLEA FEMINISTA!