Petició d’informació a la Conselleria d’Interior

El passat 25 de novembre més de 30 entitats vam presentar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya un escrit de demanda d’informació sobre la nova eina de valoració de risc que començarà a utilitzar el cos dels Mossos d’Esquadra per avaluar les mesures de protecció que s’han de proporcionar a les dones que denunciïn situacions de violència masclista.

Aquesta acció s’emmarcava en la constatació de que el degoteig de feminicidis i de casos de dones víctimes de violència masclista no para d’augmentar. La societat poc a poc es va sensibilitzant tot i que encara manca concebre aquest fenomen com una vulneració de drets fonamentals. La resposta de les institucions és del tot insuficient en relació a la magnitud del dany social que causa. Iniciatives com la recent marxa del 7N a Madrid, multitudinària, fa evident que cada cop som més dones i homes que no ens conformem amb una postura passiva enfront de la violència i la seva consideració com a xacra permanent i inevitable. Sentim la urgent necessitat d’actuar per eradicar les violències que ens assetgen.

Les dones, individualment i en el sí dels nostres col·lectius en el dia a dia, treballem per l’empoderament personal i col·lectiu de les dones. Treballem en xarxa per incidir en aquest àmbit, oferint coneixement, suport, atenció, propostes, etc…

La iniciativa que vam presentar té a veure amb la reivindicació de la legitimitat que tenim per actuar, que no només és moral sinó legal ja que diversos convenis i lleis ens reconeixen com a interlocutores vàlides per participar en el disseny de les polítiques públiques per lluitar contra la violència envers les dones, per fer aportacions de millora i també per fiscalitzar la resposta de les Administracions.

Per aquest motiu, vam considerar que calia fer un pas més, fent sentir les nostres veus, aportant propostes de millora però també assenyalant les deficiències que detectem, que tenen conseqüències pràctiques directes sobre els drets i la integritat de les dones.

Aquesta demanda es concretava en la petició d’informació de:

* De les especialitzacions professionals dels i de les tècniques que han intervingut en la seva confecció.

* Dels estudis nacionals i internacionals que s’han tingut en compte a l’hora de dissenyar aquesta eina de valoració de risc.

* Dels ítems o criteris que es tenen en compte a l’hora de valorar el risc, el pes de cadascun d’aquests factors, i el procés deductiu d’acord amb el qual s’arriba a la determinació final del risc en cada cas concret.

Dos mesos després d’aquesta petició no hem rebut cap resposta i exigim a l’administració aquesta informació.