Lloc: 25 de novembre de 2015 a les 12:00h Plaça del Rei de Barcelona.

Assumpte: Acte dins del marc del Dia contra les Violències envers les Dones. Presentació pública de la manifestació 25 de Novembre i de la iniciativa col·lectiva d’interpel·lació institucional al Departament d’Interior.

Exposició: El degoteig de feminicidis i de casos de dones víctimes de violència masclista no para d’augmentar. La societat poc a poc es va sensibilitzant tot i que encara manca concebre aquest fenomen com una vulneració de drets fonamentals. La resposta de les institucions és del tot insuficient en relació a la magnitud del dany social que causa. Iniciatives com la recent marxa del 7N a Madrid, multitudinària, fa evident que cada cop som més dones i homes que no ens conformem amb una postura passiva enfront de la violència i la seva consideració com a xacra permanent i inevitable. Sentim la urgent necessitat d’actuar per eradicar les violències que ens assetgen.

Les dones, individualment i en la sí dels nostres col·lectius en el dia a dia, treballem per l’empoderament personal i col·lectiu de les dones. Treballem en xarxa per incidir en aquest àmbit, oferint coneixement, suport, atenció, propostes, etc… La iniciativa que us presentarem té a veure amb la reivindicació de la legitimitat que tenim per actuar, que no només és moral sinó legal ja que diversos convenis i lleis ens reconeixen com a interlocutores vàlides per participar en el disseny de les polítiques públiques per lluitar contra la violència envers les dones, per fer aportacions de millora i també per fiscalitzar la resposta de les Administracions.

Per aquest motiu, considerem que cal fer un pas més, fent sentir les nostres veus, aportant propostes de millora però també assenyalant les deficiències que detectem, que tenen conseqüències pràctiques directes sobre els drets i la integritat de les dones. El 25N, dins del marc dels actes que estan previstos per aquell dia, farem pública una iniciativa d’interpel·lació institucional al Departament d’Interior sobre aquest tema. Intervindran a l’acte diverses dones juristes representants dels col·lectius de dones de l’àmbit jurídic i participaran a l’acte dones diverses i representatives de diferents sectors i trajectòries personals.

Persones de contacte: Dolo Pulido 677.350.260 / Laia Serra 696.520.000

Més informació a: novembrefeminista@openmailbox.org

Pàgina web: http://novembrefeminista.wordpress.com

Twitter: @FemiNovembre

Facebook: Novembre Feminista